Apetitin arvot – Toimimme vastuullisesti, Uudistumme rohkeasti ja Menestymme yhdessä – syntyivät kesällä 2017 alkaneen yhteisen prosessin tuloksena. Arvokeskusteluissa esille nousseet teemat kuvaavatkin hyvin niitä asioita, joita apetitlaiset kohtaavat päivittäin työtehtävissään: vastuullisuus asiakkaita, ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan, halu uudistua ja panostaa ammattitaitoon sekä yhdessä onnistuminen tasa-arvoisessa toimintakulttuurissa.

Toimimme vastuullisesti

  • Asiakkaat, kuluttajat ja viljelijät voivat luottaa sanaamme
  • Laatu ja turvallisuus ohjaavat jokaista päätöstämme: maistuvaa, puhdasta ja vastuullista ruokaa
  • Kannamme vastuumme ihmisistä, tasavertaisuudesta, ympäristöstä ja omasta työstämme

 

Uudistumme rohkeasti

  • Haluamme olla askeleen edellä
  • Uudistamme rohkeasti toimintaamme ja ajatteluamme
  • Panostamme ammattitaitomme jatkuvaan kehittämiseen

 

Menestymme yhdessä

  • Olemme yhteisesti ylpeitä osaamisestamme, tuloksistamme ja kannattavuudestamme
  • Nousemme yhdessä kasvisten ykköseksi
  • Olemme tavoitteellisia, kannustamme toisiamme ja ruokimme yhteistä onnistumisen kulttuuria