Apetit-konsernilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Taloudellinen kannattavuus muodostaa pohjan liiketoiminnan kestävälle kehittämiselle sekä taloudellisen hyvinvoinnin synnyttämiselle yhteiskunnan ja omistajien hyväksi.

Apetit-konsernin rahavirrat 2016