Haluamme olla haluttu työnantaja ja toimialan uudistaja.

Tavoitteenamme on, että jokainen apetitlainen tuntee työnsä tavoitteet ja vastuut sekä kokee voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään. Jokaisella on oikeus tehdä palkitsevaa yhteistyötä tehokkaasti strategian mukaisesti kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä.

Apetit haluaa olla haluttu työnantaja. Tähän pyritään panostamalla seuraaviin asioihin:

  • Kannustava työilmapiiri turvallisessa työympäristössä
  • Innostava ja tavoitteellinen johtaminen
  • Paras ja oikea osaaminen ja kyvykkyydet
  • Edistämme rohkeaa innovointi- ja kokeilukulttuuria.