Toimimme vastuullisesti ja huomioimme toiminnassamme asiakkaiden, henkilöstön, omistajien ja yhteiskunnan tarpeet. Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa meille ravitsevia ja turvallisia tuotteita, joiden raaka-aineet kasvatetaan ja hankitaan kestävästi ja joiden valmistus tukee sekä suoraan että välillisesti työllisyyttä, erityisesti Suomessa.

Yritysvastuun johtaminen perustuu Apetitilla vahvistettuun toimintapolitiikkaan ja eettisiin periaatteisiin. Nämä ohjaavat toimintaa päivittäin, joka puolella yritystä. Johtamisjärjestelmät kattavat myös laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat.

Apetit pyrkii ymmärtämään mahdollisimman kattavasti oman toimintansa vaikutukset ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Olennaisimpia vastuullisuuden osa-alueita ruokaketjussa ovat tuoteturvallisuus ja ruuan jäljitettävyys, toimitusketjun vastuullisuuden johtaminen, ympäristöasiat, työhyvinvointi, hyvä ravitsemus sekä taloudellinen vastuullisuus.

Tuotevastuu ja hyvä ravitsemus

• Ravitsemussuositusten huomiointi tuotekehityksessä
• Tuoteturvallisuusriskien kattava hallinta
• Tuotteiden ja raaka-aineiden jäljitettävyys
• Luotettava tuotetietous sekä terveys- ja ravitsemusväittämien käyttö
• ISO 22 000 tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmä

Raaka-aineiden hankinta

• Laadukkaat, turvalliset ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet
• Pitkäaikaiset viljelijä- ja kalankasvattajasuhteet sekä toimittaja-arvioinnit
• Kestävän Apetit vastuuviljely -menetelmän käyttö
• Raaka-aineiden kattava jäljitettävyys
• Vain kestävien kalakantojen käyttö
• Ei geenimuunneltuja raaka-aineita

Henkilöstö

• Työturvallisuuden jatkuva parantaminen
• Osaamisen kehittäminen
• Työhyvinvoinnin edistäminen
•Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
• Tasa-arvon toteutumisen varmistaminen
• Muutostilanteiden hyvä hallinta

Taloudellinen jalanjälki

• Kannattavuuden ja muiden taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen
• Taloudellinen tuotto omistajille ja yhteiskunnalle
• Työllistäminen eri paikkakunnilla
• Mahdollisimman kotimainen raaka-ainehankinta

Ympäristö ja resurssitehokkuus

• Energian- ja vedensäästön sekä materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen
• Hävikin pienentäminen koko ruokaketjussa
• Osallistuminen elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimukseen
• Jätevesien käsittely ympäristölupien mukaisesti
• ISO 14001 ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä