Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017

Tämä on tiivistelmä vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Huhti – kesäkuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 77,3 (85,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 1,0 (0,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,4 (-0,8) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,07 (-0,05) euroa

Tammi – kesäkuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 151,9 (153,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 1,6 (1,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -1,1 (-0,9) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -1,7 (-1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,26) euroa

Huhti – kesäkuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 94,3 (106,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,2 (-1,1) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -1,7 (-0,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,13) euroa

Tammi – kesäkuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 186,2 (194,5) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -1,5 (-2,1) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -3,5 (-3,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,56 (-0,48) euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj on sopinut 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Tässä puolivuosikatsauksessa siirtyvä liiketoiminta raportoidaan jo lopetettuna toimintona. Kaupan arvioidaan toteutuvan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus on ennallaan. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen: 

”Panostuksemme uutuustuotekehitykseen ja uudistumiseen synnyttää uutta myyntiä ja hyvä kehitys heijastuu myös pidempään markkinoilla olleisiin tuotteisiimme. Päivittäistavarakauppojen myynti on alkuvuoden aikana edelleen piristynyt ja olemme Ruokaratkaisuissa arviomme mukaan onnistuneet kasvamaan päivittäistavarakaupan yleiskehitystä nopeammin.

Huhti-kesäkuussa Ruokaratkaisuiden liikevaihdon kasvu tuki kannattavuutta ja segmentin operatiivinen liiketulos parani vertailukaudesta. Ruokaratkaisuiden tulostasoon sen sijaan emme voi olla tyytyväisiä ja olemme jatkaneet työtä sekä myynnin lisäämiseksi että tehokkuuden parantamiseksi. Huhti-kesäkuussa erityisesti tuoretuotteiden myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin.

Ruokaratkaisuiden liikevaihdon kasvusta huolimatta koko konsernin liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla Viljakaupan ja Öljykasvituotteiden myyntimäärien jäätyä vertailukauden korkeista tasoista. Kalajalosteessa voimme iloita siitä, että segmentin operatiivinen liiketulos parani oleellisesti ja oli huhti-kesäkuussa lievästi positiivinen. 

Ilmoitimme kesäkuun lopussa myyvämme kalaliiketoimintomme Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kalan ja äyriäisten jalostukseen keskittyneelle norjalaiselle Insula AS:lle. Kaupan myötä voimme kohdistaa voimavarojamme aiempaa selkeämmin kasvipohjaisen syömisen mukaisen strategian toteuttamiseen. Samalla siirtyvä kalaliiketoiminta saa uuden, vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen sitoutuneen omistajan.

Kiinnostus kasvipainotteisia ja vegaanisia ruokia kohtaan kuluttajien ja ammattikeittiöasiakkaiden keskuudessa tukevat strategista suuntaamme ja ohjaavat tuotekehityspanostuksiamme. Jatkamme toimenpiteitä kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi lisäämällä myyntiä ja parantamalla operatiivista tehokkuutta läpi toiminnan.”

 

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12kk
JATKUVAT TOIMINNOT                
Liikevaihto 77,3 85,9 -10 % 151,9 153,8 -1 % 312,0 310,0
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 1,0 0,4   1,6 1,4   6,4 6,5
Operatiivinen liiketulos -0,4 -0,8   -1,1 -0,9   1,5 1,3
Liiketulos -0,5 -0,8   -1,3 -0,9   1,5 1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,2 0,4   -0,5 -0,7   0,7 0,9
Kauden tulos -0,4 -0,3   -1,7 -1,6   2,5 2,5
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,05   -0,27 -0,26   0,41 0,40
Käyttöpääoma       25,3 38,5   43,9 39,9
KONSERNI
(SIS.LOPETETUT TOIMINNOT)
               
Liikevaihto 94,3 106,9   186,2 194,5   386,5 378,3
Operatiivinen liiketulos -0,2 -1,1   -1,5 -2,1   0,9 1,2
Liiketulos -1,8 -1,1   -3,1 -2,1   0,6 -0,4
Kauden tulos -1,7 -0,8   -3,5 -3,0   1,2 0,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,27 -0,13   -0,56 -0,48   0,19 0,11
Oma pääoma / osake, euroa       17,58 18,35   19,00  
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)             1,2 % 1,9 %
Liiketoiminnan rahavirta       23,1 22,7   21,9  
Omavaraisuusaste       71,1 % 67,8 %   64,1 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       -1,5 % 9,3 %   12,4 %  
Investoinnit       2,9 6,5   9,7  

 

 SEGMENTTIVERTAILU

Apetit-konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

 • Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot.
 • Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti.
 • Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekaupan toiminnot.
 • Kalajalosteet-segmentin toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on siirretty lopetettuihin toimintoihin 29.6.2017 julkistetun yritysjärjestelyn johdosta.

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) on raportoitu tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.

 

Liikevaihdon kehitys

Jatkuvat toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12 kk
Ruokaratkaisut 25,6 24,3 +6 % 51,4 49,3 +4 % 97,8 99,9
Öljykasvituotteet 16,3 18,2 -10 % 33,1 34,7 -5 % 68,2 66,6
Viljakauppa 39,4 50,2 -22 % 72,4 81,1 -11 % 159,7 151,1
Segmenttien välinen liikevaihto -4,0 -6,8   -5,0 -11,2   -13,7 -7,5
Yhteensä 77,3 85,9 -10 % 151,9 153,8 -1 % 312,0 310, 0

Lopetetut toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12 kk
Kalajalosteet 20,1 22,7 -11 % 40,4 43,2 -7 % 87,8 85,0
Segmenttien välinen liikevaihto -2,8 -1,9   -5,8 -4,3   -12,6 -14,1
Yhteensä 17,3 20,8   34,6 39,0   75,2 70,9

 

Operatiivisen liiketuloksen kehitys

Jatkuvat toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS,
 milj. euroa
4-6
2017
4-6
2016
1-6
2017
1-6
2016
2016 Rullaava
12 kk
Ruokaratkaisut -1,2 -1,6 -2,4 -2,8 -2,6 -2,2
Öljykasvituotteet 0,7 0,7 0,9 1,4 2,7 2,3
Viljakauppa 0,2 0,1 0,4 0,5 1,4 1,2
Yhteensä -0,4 -0,8 -1,1 -0,9 1,5 1,3

Lopetetut toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS,
 milj. euroa
4-6
2017
4-6
2016
1-6
2017
1-6
2016
2016 Rullaava
12 kk
Kalajalosteet 0,1 -0,3 -0,4 -1,2 -0,6 0,2

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2017

Suomen päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiösektorin myynnin arvioidaan piristyvän vertailuvuodesta, mutta hintakilpailun pysyvän kovana. Runsaan tarjonnan arvioidaan jatkuvan viljojen maailmanmarkkinoilla ja pitävän hinta- ja katetason matalalla tasolla eikä tilanteen arvioida muuttuvan oleellisesti ennen uuden satokauden näkymien tarkentumista.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Kannattavuuden positiivista kehitystä edellisvuodesta tukevat Ruokaratkaisuissa jalostusarvon nosto ja positiivinen myynnin kehitys, Kalajalosteessa operatiivisen tehokkuuden paraneminen sekä Viljakaupassa myyntivolyymien kasvu edellisvuodesta.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

 

LISÄTIETOJA ANTAA

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Liite 1
Puolivuosikatsaus 2017

Liite 2
Esitysaineisto