Missio ja visio

Jo perustamisestamme lähtien, vuodesta 1950, olemme tarjonneet suomalaisten ruokapöytiin herkullista, kotimaista ruokaa. Nykyään Apetit tunnetaan monipuolisena suomalaisena elintarvikealan yrityksenä, jonka liiketoimintoja ovat Ruokaratkaisut, Viljakauppa ja Öljykasvituotteet.

Missio

Luomme kasviksista hyvinvointia

Visio

Olemme vuonna 2018 kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä


Yhtiötason tavoitteet

Konsernitasolla Apetit Oyj:n taloudelliset tavoitteet 2018 ovat:

  • sidotun pääoman tuotto (ROCE-%) > 10 prosenttia
  • käyttökate (EBITDA) vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa

Tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 40 prosenttia.

Liiketoimintojen strategiset painopisteet ja tavoitteet

Ruokaratkaisut

Ruokaratkaisuissa Apetitin tavoitteena on olla johtava brändi kasvipohjaisissa ruokaratkaisuissa sekä palveluissa. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat kasvis- ja ruokapakasteet, käyttövalmiit tuoreet kasvikset sekä palvelumyynti. Uudistumista vauhditetaan panostamalla tuotekehitykseen, kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Ruokaratkaisut-segmentissä tavoite on 20 prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu vuoden 2018 loppuun mennessä (2015: 96 milj. euroa). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 3,7 %).

Öljykasvituotteet

Öljykasvituotteissa tavoitteena on olla laadukkaita kasviöljyjä ja rehuja arvostavien asiakkaiden ensisijainen valinta. Tuotannon jalostusarvoa nostetaan panostamalla sekä tuotekehitykseen että syvälliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa tavoitteena on kasvattaa pakattujen ja erikoistuotteiden osuutta niin, että se vuonna 2018 on 34,0 prosenttia liikevaihdosta (2015: 28,4 %). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 5,5 %).

Viljakauppa

Viljakaupassa tavoitteena on lisätä markkinaosuutta Suomen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainemarkkinoilla sekä kasvaa erityisesti Baltian maiden vilja- ja öljykasvikaupassa. Pääomaintensiivisessä liiketoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota pääoman tehokkaaseen käyttöön. Kilpailuetua haetaan tarjoamalla parasta palvelua ja työkaluja sekä viljan ostajille että myyjille.

Viljakauppa-segmentin tavoite on myyntivolyymin kasvattaminen niin, että se vuonna 2018 on yli 1 000 000 tonnia vuodessa (2015: 830 000 tn). Tavoite sidotun pääoman tuottoprosentiksi (ROCE-%) vuonna 2018 on 14,0 prosenttia (2015: 12,1 %).