Rekisteriseloste

APETITGROUP.FI-VERKKOPALVELUN HENKILÖREKISTERIEN HENKILÖTIETOLAIN HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § LAATIMISPVM: 7.2.2012) MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterien nimet:

Apetitgroup.fi –verkkopalvelun henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä
Apetit Oyj
Maakunnantie 4
PL 130
27801 Säkylä
Puh./Tel. 010 402 00

Apetitgroup.fi -henkilörekisteriä hoitava henkilö
Sanna Väisänen
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
Puh: 010 402 4041
comms@apetit.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Apetit-brändin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Apetit-konsernin liiketoiminnan ja apetitgroup.fi palvelun suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Apetit-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Apetitgroup.fi -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Apetitgroup.fi -verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjäksi rekisteröityneistä tai yritykselle palautetta tai kysymyksiä lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
 – Henkilön etu- ja sukunimi
 – Syntymävuosi
 – Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 – Puhelinnumero
 – Sähköpostiosoite
 – Käyttäjätunnus ja salasana

Personointitiedot
 – Sukupuoli
 – Palvelun käyttökertojen lukumäärä
 – Palautteen antamisen lukumäärä
 – Apetit-sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa, palvelun suositteleminen, sisällän yms. lähettäminen
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Apetitgroup.fi -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Apetit-yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Apetit-konsernin toimeksiannosta ja lukuun Apetit-verkkopalveluun liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Apetit-konsernin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan henkilöön (ks. yhteystiedot yllä).